• અમારા વિશે

કાનૂની નિવેદન

આ વેબસાઇટ (સાઇટ)ની માલિકી અને સંચાલન AccuPath Group Co., Ltd. ("AccuPath) દ્વારા કરવામાં આવે છે.®"). કૃપા કરીને આ ઉપયોગની શરતો (શરતો)ની કાળજીપૂર્વક સમીક્ષા કરો. આ સાઇટને ઍક્સેસ કરીને અથવા તેનો ઉપયોગ કરીને, તમે સંમત થાઓ છો કે તમે આ શરતોને વાંચી, સમજ્યા અને તેના માટે બંધાયેલા રહેવા માટે સંમત થાઓ છો.
જો તમે આ શરતોમાં સમાવિષ્ટ તમામ જોગવાઈઓનું પાલન કરવા માટે સંમત ન હોવ (જેમ કે તે સમય સમય પર સુધારી શકાય છે), તો તમારે સાઇટનો ઉપયોગ કરવો અથવા ઍક્સેસ કરવો જોઈએ નહીં.
આ શરતો છેલ્લે 1લી ઓગસ્ટ, 2023ના રોજ અપડેટ કરવામાં આવી હતી. તમે જ્યારે પણ સાઇટની મુલાકાત લો ત્યારે કૃપા કરીને શરતોની સમીક્ષા કરો.આ સાઇટનો ઉપયોગ કરીને, તેનો અર્થ એ છે કે તમે શરતોના સૌથી તાજેતરના સંસ્કરણને સ્વીકારો છો.

કૉપિરાઇટ સૂચના
આ સાઇટ પરની સામગ્રી અમારી છે અથવા અમારી પાસે લાઇસન્સ છે અને કૉપિરાઇટ, પેટન્ટ અથવા અન્ય માલિકી કરાર અને કાયદા દ્વારા સુરક્ષિત છે અને તમને ફક્ત AccuPath દ્વારા સ્પષ્ટપણે અધિકૃત કરવામાં આવેલી સામગ્રી અને સામગ્રીઓનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી છે.®, તેના આનુષંગિકો અથવા તેના લાઇસન્સર્સ.અહીં સમાવિષ્ટ કંઈપણ તમને સાઇટ અથવા સામગ્રીમાં કોઈપણ અધિકાર, શીર્ષક અથવા રુચિને સ્થાનાંતરિત કરતું નથી.
તમારા પોતાના અંગત અને બિન-વ્યાવસાયિક ઉપયોગ સિવાય, તમે અન્ય વેબસાઇટ પર કૉપિ, ઇમેઇલ, ડાઉનલોડ, પુનઃઉત્પાદન, લાઇસન્સ, વિતરણ, પ્રકાશિત, અવતરણ, અનુકૂલન, ફ્રેમ, મિરર, કમ્પાઇલ, અન્ય સાથે લિંક અથવા આ સાઇટની કોઈપણ સામગ્રી પ્રદર્શિત કરી શકતા નથી. AccuPath દ્વારા પૂર્વ લેખિત મંજૂરી અથવા અધિકૃતતા વિના®અથવા તેના આનુષંગિકો અથવા પેટાકંપનીઓ.
આ સાઇટ પર પ્રદર્શિત તમામ ટ્રેડમાર્ક્સ, સર્વિસ માર્કસ અને લોગો AccuPath ના રજિસ્ટર્ડ અને અનરજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક્સ છે.®, તેના આનુષંગિકો અથવા પેટાકંપનીઓ અથવા તૃતીય પક્ષો કે જેમણે AccuPath ને તેમના ટ્રેડમાર્કનું લાઇસન્સ આપ્યું છે®અથવા તેના આનુષંગિકો અથવા પેટાકંપનીઓમાંની એક.કોઈપણ AccuPath®AccuPath માટે કોર્પોરેટ લોગો અથવા લોગો અને ટ્રેડમાર્ક્સ®ઉત્પાદનો ચીન અને/અથવા અન્ય દેશોમાં નોંધાયેલા છે અને AccuPath ની પૂર્વ લેખિત સંમતિ વિના કોઈપણ વ્યક્તિ દ્વારા તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં®.સ્પષ્ટપણે મંજૂર ન કરાયેલા તમામ અધિકાર AccuPath દ્વારા આરક્ષિત છે®અથવા તેના આનુષંગિકો અથવા પેટાકંપનીઓ.કૃપા કરીને સલાહ આપો કે AccuPath®કાયદાની સંપૂર્ણ હદ સુધી તેના બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારોને લાગુ કરે છે.

વેબસાઇટનો ઉપયોગ
આ સાઇટ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ કોઈપણ સામગ્રી અને સેવાઓનો બિન-વ્યાવસાયિક ઉપયોગ વ્યક્તિગત શિક્ષણ અને સંશોધનના હેતુ માટે પરવાનગી છે (એટલે ​​​​કે કોઈપણ નફો અથવા જાહેરાત કર્યા વિના), પરંતુ આવા ઉપયોગ તમામ લાગુ કૉપિરાઇટ અને અન્ય સંબંધિત કાયદાઓ અને નિયમોનું પાલન કરશે અને તે AccuPathનું ઉલ્લંઘન કરશે નહીં®ના, તેના આનુષંગિકો અથવા તેની પેટાકંપનીઓના અધિકારો.
તમે આ સાઇટ દ્વારા આપવામાં આવેલી કોઈપણ સામગ્રી અથવા સેવાઓનો ગેરકાનૂની, ગેરકાયદેસર, કપટપૂર્ણ, હાનિકારક, નફાકારક વ્યાપારી અથવા જાહેરાત હેતુ માટે ઉપયોગ કરી શકતા નથી.અમારો વ્યવસાય કોઈપણ નુકસાન અથવા નુકસાન માટે કોઈ જવાબદારી સ્વીકારતો નથી.
આ સાઇટ અથવા AccuPath દ્વારા વિશેષ રૂપે અધિકૃત કરવામાં આવે તે પહેલાં તમે બદલી, પ્રકાશિત, પ્રસારણ, પુનઃઉત્પાદન, નકલ, ફેરફાર, ફેલાવો, પ્રસ્તુત, પ્રદર્શિત, અન્ય સાથે લિંક અથવા ભાગ અથવા સંપૂર્ણ સામગ્રી અથવા સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી.®.

વેબસાઇટ સામગ્રી
આ સાઇટ પરની મોટાભાગની માહિતી AccuPath દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ સાથે સંબંધિત છે®અથવા તેના આનુષંગિકો અથવા પેટાકંપનીઓ.આ સાઇટ પરની સામગ્રી ફક્ત તમારી સામાન્ય શૈક્ષણિક માહિતી માટે છે અને માહિતી હંમેશા અદ્યતન રહેશે નહીં.તમે આ સાઇટ પર વાંચો છો તે માહિતી તમારા હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ સાથેના તમારા સંબંધને બદલી શકતી નથી.AccuPath®દવાની પ્રેક્ટિસ કરતી નથી અથવા તબીબી સેવાઓ અથવા સલાહ પ્રદાન કરતી નથી અને આ સાઇટ પરની માહિતીને તબીબી સલાહ ગણવી જોઈએ નહીં.નિદાન અને સારવાર માટે તમારે હંમેશા તમારા હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ સાથે વાત કરવી જોઈએ.
AccuPath®અથવા તેના આનુષંગિકો અથવા પેટાકંપનીઓમાં ચોક્કસ માહિતી, સંદર્ભ માર્ગદર્શિકાઓ અને લાયસન્સ પ્રાપ્ત હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ્સ દ્વારા ઉપયોગ કરવા માટેના ડેટાબેઝનો પણ સમાવેશ થઈ શકે છે.આ સાધનોનો હેતુ વ્યાવસાયિક તબીબી સલાહ આપવાનો નથી.

અસ્વીકરણ
AccuPath®આ સાઇટની કોઈપણ સામગ્રીની સચોટતા, અદ્યતન, સંપૂર્ણતા અને સચોટતા માટે કે આવી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવાના પરિણામ માટે કોઈ જવાબદારી સ્વીકારતી નથી.
AccuPath®આથી આ સાઇટના ઉપયોગ પ્રત્યેની કોઈપણ સ્પષ્ટ અથવા ગર્ભિત વોરંટી અથવા બાંયધરીનો અસ્વીકાર કરે છે, આ સાઇટ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ કોઈપણ સામગ્રી અથવા સેવાઓનો ઉપયોગ, અને/અથવા આ સાઇટ સાથે લિંક કરેલી માહિતી, અથવા કોઈપણ વેબસાઇટ અથવા આ સાઇટ સાથે લિંક કરેલી માહિતી, જેમાં વેપારીતા સહિત પણ મર્યાદિત નથી, ચોક્કસ હેતુ માટે ફિટનેસ અથવા વપરાશકર્તાના અધિકારોનું રક્ષણ.
AccuPath®પ્રાપ્યતા સંબંધિત જવાબદારી સ્વીકારતું નથી, આ સાઇટના ઉપયોગ દરમિયાન થયેલી ભૂલો, જેમાં પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ, શિક્ષાત્મક, આકસ્મિક, વિશેષ અથવા પરિણામી નુકસાનીનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી.
AccuPath®આ સાઇટમાં પ્રવેશતી વખતે, બ્રાઉઝ કરતી વખતે અને તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે મેળવેલી કોઈપણ માહિતી પર આધાર રાખીને લીધેલા કોઈપણ નિર્ણય, અથવા કોઈપણ વ્યક્તિ દ્વારા લેવામાં આવેલ કોઈપણ પગલાંના સંબંધમાં જવાબદારી સ્વીકારતી નથી.ન તો AccuPath કરશે®કોઈપણ પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ નુકસાન માટે જવાબદાર હોઈ શકે છે, ન તો આ સાઈટમાં પ્રવેશવા, બ્રાઉઝ કરવા અને તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે થયેલા કોઈપણ પ્રકારના નુકસાન માટે શિક્ષાત્મક વળતર, જેમાં વ્યાપાર વિક્ષેપ, ડેટાની ખોટ અથવા નફાની ખોટનો સમાવેશ થાય છે પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી.
AccuPath®કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ ક્રેશ અને સૉફ્ટવેર, હાર્ડવેર, IT સિસ્ટમ સ્નેહ, અથવા આ સાઇટ અથવા આ સાઇટની કોઈપણ સામગ્રીમાંથી ડાઉનલોડ કરાયેલ વાયરસ અથવા અસરગ્રસ્ત પ્રોગ્રામ્સને કારણે મિલકતને નુકસાન અથવા નુકસાનના સંદર્ભમાં જવાબદારી સ્વીકારતું નથી.
AccuPath ને લગતી આ સાઇટ પર પોસ્ટ કરેલી માહિતી®કોર્પોરેશનની માહિતી, ઉત્પાદનો અને સંબંધિત વ્યવસાયમાં આગાહીયુક્ત નિવેદનો હોઈ શકે છે, જે જોખમ અને અનિશ્ચિતતા હોઈ શકે છે.આવા નિવેદનોનો હેતુ AccuPath સૂચવવાનો છે®ભવિષ્યના વિકાસ વિશેની આગાહી, જેના પર ભવિષ્યના વ્યવસાયના વિકાસ અને કામગીરી માટે ગેરંટી તરીકે આધાર રાખવો જોઈએ નહીં.

જવાબદારીની મર્યાદા
તમે સંમત છો કે ન તો AccuPath®અથવા AccuPath સાથે સંકળાયેલી કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા કંપની®તમારા ઉપયોગ અથવા આ સાઇટ અથવા આ સાઇટ પરની સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં અસમર્થતાને લીધે થતા કોઈપણ નુકસાન માટે જવાબદાર રહેશે.આ રક્ષણ વોરંટી, કરાર, ટોર્ટ, કડક જવાબદારી અને અન્ય કોઈપણ કાનૂની સિદ્ધાંત પર આધારિત દાવાઓને આવરી લે છે.આ સુરક્ષા AccuPath આવરી લે છે®, તેના આનુષંગિકો, અને તેના આનુષંગિકોના અધિકારીઓ, નિર્દેશકો, કર્મચારીઓ, એજન્ટો અને સપ્લાયરો આ સાઇટ પર ઉલ્લેખિત છે.આ રક્ષણ મર્યાદા વિના, પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ, વિશેષ, આકસ્મિક, પરિણામલક્ષી, અનુકરણીય અને શિક્ષાત્મક નુકસાન, વ્યક્તિગત ઈજા/ખોટી મૃત્યુ, ખોવાયેલ નફો અથવા ખોવાયેલા ડેટા અથવા વ્યવસાયમાં વિક્ષેપના પરિણામે થતા નુકસાન સહિત તમામ નુકસાનને આવરી લે છે.

ક્ષતિપૂર્તિ
તમે AccuPath ને વળતર આપવા, બચાવ કરવા અને પકડી રાખવા માટે સંમત થાઓ છો®, તેના માતાપિતા, પેટાકંપનીઓ, આનુષંગિકો, શેરહોલ્ડરો, નિર્દેશકો, અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ અને એજન્ટો, કોઈપણ દાવા, માંગ, જવાબદારી, ખર્ચ અથવા નુકસાનથી હાનિકારક, વાજબી એટર્નીની ફી સહિત, કોઈપણ તૃતીય પક્ષ દ્વારા અથવા તેનાથી ઉદ્ભવતા, અથવા સાઇટના તમારા ઉપયોગ અથવા ઍક્સેસ સાથે અથવા આ શરતોના તમારા ઉલ્લંઘન સાથે જોડાયેલ કોઈપણ રીતે.

અધિકારોનું આરક્ષણ
AccuPath®અને/અથવા AccuPath®ના આનુષંગિકો અને/અથવા AccuPath®ની પેટાકંપનીઓ આ કાનૂની નિવેદનના ઉલ્લંઘનને કારણે કોઈપણ દ્વારા થયેલા નુકસાન સામે દાવો કરવાનો તમામ અધિકાર અનામત રાખે છે.AccuPath®અને/અથવા AccuPath®'s આનુષંગિકો અને/અથવા AccuPath®ની પેટાકંપનીઓ લાગુ કાયદા અને નિયમન અનુસાર કોઈપણ ભંગ કરનાર પક્ષ સામે કાર્યવાહી કરવાના તમામ અધિકારો અનામત રાખે છે.

ગોપનીયતા નીતિ
સાઇટ પર સબમિટ કરવામાં આવેલી તમામ માહિતી, વ્યક્તિગત રીતે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી સહિત પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી, AccuPath અનુસાર ગણવામાં આવે છે®ગોપનીયતા નીતિ.

અન્ય સાઇટ્સની લિંક્સ
અહીં સમાવિષ્ટ લિંક્સ ઓનલાઈન વપરાશકર્તાઓને AccuPath ના નિયંત્રણ હેઠળની અન્ય સાઇટ્સ પર લઈ જાય છે®.AccuPath®આ સાઇટ પર આવી અન્ય લિંક કરેલી વેબસાઇટ્સની મુલાકાત લેવાથી થતા કોઈપણ નુકસાન માટે તે જવાબદાર નથી.આવી લિંક કરેલી વેબસાઇટનો ઉપયોગ તેના નિયમો અને શરતો અને લાગુ કાયદા અને નિયમોને આધીન હોવો જોઈએ.
આવી કોઈપણ લિંક્સ ફક્ત અનુકૂળ હેતુ માટે પ્રદાન કરવામાં આવે છે.આવી કોઈ લિંક આવી વેબસાઇટ્સનો ઉપયોગ અથવા તેમાં સમાવિષ્ટ ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓની ભલામણની રચના કરતી નથી.

લાગુ પડતો કાયદો અને વિવાદનું નિરાકરણ
આ સાઇટ અને કાનૂની નિવેદન તેના કાયદાના સિદ્ધાંતોના સંઘર્ષના સંદર્ભ વિના, પીપલ્સ રિપબ્લિક ઓફ ચાઇનાના કાયદાઓ દ્વારા સંચાલિત અને તેનું અર્થઘટન કરવામાં આવશે.આ સાઇટ અને કાનૂની નિવેદન સાથેના અથવા તેનાથી ઉદ્ભવતા તમામ વિવાદો આર્બિટ્રેશન માટે ચાઇના ઇન્ટરનેશનલ ઇકોનોમિક એન્ડ ટ્રેડ આર્બિટ્રેશન કમિશન ("CIETAC") શાંઘાઇ સબ-કમિશનને સબમિટ કરવામાં આવશે.
આ સાઇટમાંથી અથવા તેના સંબંધમાં ઉદ્ભવતા કોઈપણ વિવાદનો સૌપ્રથમ પક્ષકારો દ્વારા જ્યાં પણ વ્યવહારિક હોય ત્યાં, મુકદ્દમાનો આશરો લીધા વિના સૌહાર્દપૂર્વક સમાધાન કરવામાં આવશે.જો આવા વિવાદને વિવાદના અસ્તિત્વ વિશે નોટિસ મળ્યાના ત્રીસ (30) દિવસની અંદર સૌહાર્દપૂર્ણ રીતે ઉકેલી શકાતો નથી, તો પછી આવા વિવાદને કોઈપણ પક્ષ દ્વારા સંદર્ભિત કરી શકાય છે અને અંતે આર્બિટ્રેશન દ્વારા સમાધાન કરી શકાય છે.આર્બિટ્રેશનની કાર્યવાહી શાંઘાઈમાં ચાઈના ઈન્ટરનેશનલ ઈકોનોમિક એન્ડ ટ્રેડ આર્બિટ્રેશન કમિશન ("CIETAC") શાંઘાઈ સબ-કમિશનમાં CIETAC ના તત્કાલીન અસરકારક લવાદી નિયમો અનુસાર હાથ ધરવામાં આવશે.ત્રણ લવાદીઓ હશે, જેમાંથી એક તરફ લવાદ સબમિટ કરનાર પક્ષ અને બીજી તરફ પ્રતિસાદ આપનાર, દરેક એક (1) લવાદીને પસંદ કરશે અને આ રીતે પસંદ કરાયેલા બે લવાદીઓ ત્રીજા લવાદની પસંદગી કરશે.જો બે લવાદીઓ ત્રીસ (30) દિવસની અંદર ત્રીજા લવાદની પસંદગી કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો આવા લવાદીની પસંદગી CIETAC ના અધ્યક્ષ દ્વારા કરવામાં આવશે.આર્બિટ્રેશન એવોર્ડ લેખિતમાં રહેશે અને તે અંતિમ અને પક્ષકારો માટે બંધનકર્તા રહેશે.આર્બિટ્રેશનની બેઠક શાંઘાઈ હશે અને આર્બિટ્રેશન ચીની ભાષામાં હાથ ધરવામાં આવશે.કોઈપણ લાગુ કાયદા હેઠળ પરવાનગી આપવામાં આવેલી સંપૂર્ણ હદ સુધી, પક્ષકારો કાયદાના મુદ્દાઓને સંદર્ભિત કરવા અથવા કોઈપણ કોર્ટ અથવા અન્ય ન્યાયિક સત્તાને અપીલ કરવાના કોઈપણ અધિકારનો ઉપયોગ ન કરવા માટે અટલ રીતે બાકાત અને સંમત થાય છે.આર્બિટ્રેશન ફી (વકીલની ફી અને અન્ય ફી અને આર્બિટ્રેશન કાર્યવાહી અને આર્બિટ્રલ એવોર્ડના અમલના સંબંધમાં ખર્ચ સહિત) હારનાર પક્ષ દ્વારા વહન કરવામાં આવશે, સિવાય કે આર્બિટ્રેશન ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા અન્યથા નિર્ણય લેવામાં આવે.

સંપર્ક માહિતી
જો તમારી પાસે શરતો અથવા સાઇટ સંબંધિત કોઈ કાનૂની સંબંધિત પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને AccuPath નો સંપર્ક કરો®ખાતે [customer@accupathmed.com].